Figaro d.o.o.
Kulturno Turistična Agencija
Lokavec 173
5270 Ajdovščina, SLO

Tel: +386 01 4315 209
Fax: +386 01 2322 668
Gsm: +386 041 645 721
haluda@siol.net

Dogodki

KONCERT TENORISTA VLADIMIRJA ČADEŽA IN BARITONISTA ZDRAVKA PERGERJA V ASELU PRI HIDESHEIMU (HANOVER) V NEDELJO, 26.10.2017 OB 17:00

26.11.2017

KONCERT SAMOSPEVOV, OPERNIH IN OPERETNIH ARIJ

KONCERTNI LIST

VLADIMIR ČADŽ - tenorZDRAVKO PERGER - baritonIRYNA RADOBENKO - piano


irina vladimir zdravkoVLADIMIR ČADEŽ, tenorist, prof. petja
Diplomiral na Ljubljanski akademiji za glasbo iz  pevske  pedagogike  pri  prof.  Alenki  Dernač  Bunta. Rojen  v  Solkanu  1966  leta  v  glasbeni  družini.
S petjem se ukvarja od malih nog. Že v osnovni  šoli  je  z  zborom  kot  član  in  solist  dosegel  mednarodna priznanja. Pel je v raznih vok. ansamblih, Big Ben kvartetu, s katerim je posnel veliko vinilnih plošč, kaset in zgoščenk za katere je ansambel prejel tri srebrne plošče, takrat še v obsegu države Ju-
goslavije. S tema skupinama je gostoval na dveh velikih turnejah, Avstra-
lija- 1992 ter Kanada- 1993. Leta 1986 je sodeloval na izboru za pesem
Evrovizije takratne Jugoslavije. Na izboru za evrovizijsko pesem je v novi
državi Sloveniji prepeval dvakrat. V času srednje šole je pel v zboru RTV
Slovenija.  Kot  solist  poje  z  raznimi  sestavi  orkestrov,  komornih  skupin.  
Pel je v opernih ter operetnih predstavah, sicer pa se posveča pretežno
koncertnemu petju . Koncertira in posveča pozornost prav samospevom
s  poudarkom  na  domačih  avtorjih.  Že  nekaj  let  sodeluje  v  audio-video-  
classic-music-  show  projektih  s  pianistko  Natalijo  Šaver.  Posnel  je  tudi  
zgoščenko z simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, gostoval s simfonič-
nimi orkestri v tujini (Italija, Avstrija). Leta 1994 je bil dobitnik 1. nagrade
na tekmovanju (TERZO CANTO LIRICO 1994, član komisije je med osta-
limi bil tudi Alfredo Craus). Že dvajset let poučuje petje na glasbeni šoli
Nova Gorica, kjer z svojimi učenci dosega zavidljive uspehe na državnih
in mednarodnih tekmovanjih.
Peto leto je umetniški vodja kvinteta Quercus in vokalne skupine Chorus
97. Od leta 1996 pa je na mestu prvega tenorja član svetovno priznane-
ga vokalnega ansambla Slovenski oktet - SLOVENIAN MASTERSINGERS.
Z  ansamlom  je  od  1996  posnel  štiri  zgoščenke,  gostoval  je  domala  po  
celi Evropi, Ameriki, Južni Ameriki in prepeval v najimenitnejših dvoranah
sveta. Letos mineva petdeset let, odkar se priimek Čadež pojavlja v Slo-
venskem oktetu, oče Danilo je bil član od 1966 pa do 1996, Vladimir pa
od takrat nadaljuje poslanstvo.

VLADIMIR ČADEŽ
Tenorist, Gesangslehrer Sein  Diplom  der  Gesangspädagogik  erwarb  eran der Musikakademie Ljubljana bei Prof. Alenka  Dernač  Bunta.  Geboren  wurde  er  im  Jahre 1966 Solkan als Sohn einer Musikerfamilie. Mit  Gesang  befasst  er  sich  von  klein  auf.  Bereits  in  der  8-jährigen  Grundschule  gewann  er  als Chormitglied  und  Solist  internationale  Auszeichnungen. Er sang in verschiedenen Vokalen-sembles  und  im  Big-Ben-Quartett,  mit  dem  er  viele Vinylplatten, Kassetten und CDs aufnahm, für die das Ensemble drei Silberne Schallplatten im damaligen Jugoslawien erhielt. Mit diesen beiden Gruppen ging er auf zwei großen Tourneen: Australien 1992 und Kanada 1993. Im Jahr 1986 nahm er an der jugoslawischen und später im neuen Staat Slowenien zwei weitere Male an der nationalen Vorauswahl  für  den  Eurovision  Song  Contest  teil.  In  seiner  Mittelschulzeit  sang  er  im  Chor  der  Rundfunkanstalt  RTV  Slovenija.  Als  Solist  tritt  er  mit  verschiedenen Orchestern und Kammerensembles auf. Er sang auf Opern-und Operettenaufführungen, vorwiegend widmet er sich aber dem Konzert-gesang, insbesondere Liedern mit Hauptgewicht auf slowenischen Autoren. Seit mehreren Jahren arbeitet er mit der Pianistin Natalija Šaver bei Audio-
Video- Show-Projekten klassischer Musik zusammen. Er nahm eine CD mit
dem  Symphonieorchester  der  nationalen  Rundfunkanstalt  RTV  Slowenien  
auf und sang mit mehreren symphonischen Orchestern im Ausland (Italien,
Österreich).  Im  Jahre  1994  gewann  er  den  1.  Preis  auf  dem  Wettbewerb  TERZO CANTO LIRICO 1994 (unter den Mitgliedern der Bewertungskommission war Alfredo Kraus). Seit zwanzig Jahren unterrichtet er Gesang an der Musikschule  Nova  Gorica  und  erntet  mit  seinen  Schülern  beneidenswerte  Erfolge auf nationalen und internationalen Wettbewerben. Seit fünf Jahren ist er künstlerischer Leiter des Quintetts Quercus und des Vokalensembles Chorus 97. Seit 1996 singt er als erster Tenor im international bekannten Slowenischen Oktett - Slovenian Mastersingers. Mit diesem Vokalensemble nahm er seit 1996 vier CDs auf und trat in fast ganz Europa sowie  in  Nord-  und  Südamerika  auf,  auch  in  den  berühmtesten  Sälen  der  Welt. Der Familienname Čadež erscheint bereits seit fünfzig Jahren im Slowenischen Oktett: der Vater Danilo von 1966 bis 1996 und seitdem Vladimir.

ZDRAVKO  PERGER  je solist v ljubljanski operi Za seboj ima lepo število opernih likov med katerimi najbolj izstopajo: Harlekin iz Ariadne na Naksosu, Figaro v Seviljskem brivcu, Belcore v Kapljicah za ljubezen, Chansonet v Gorenjskem slavčku, Germont v Traviati… Posveča se slovenski ljudski in umetni pesmi, predvsem z novitetami in sakralni glasbi. Nastopal je s simfoničnim odrkestrom RTVZagreb, Simfonični orekester Pecsi (Madžarska), Simfonični orekester Camerata Labacensis iz Ljubljne, Simonični orkester TU – Dunaj .Filharmonija Veneto Treviso in Filharmonija Veneto iz Benetk. Gostoval:  v Avstriji, Italiji, Franciji, Avstraliji, Madžarski, Nemčiji in na Japonskem. Štiri leta je bil član slovitega Slovenskega okteta. Posnel je zgoščenko slovenskih ljudskih pesmi. Je ustanovitelj Primorskega mednarodnega glasbenega festivala  v Ajdovščini.

ZDRAVKO  PERGER
Baritonist Solist an der Oper in Ljubljana. Er blickt auf eine  umfangreiche  Reihe  von  Opernrollen  zurück,  von  denen  insbesondere  folgende  zu  er-
wähnen  sind:  Harlekin  in  “Ariadne  auf  Naxos”,  Figaro   im   “Barbier   von   Sevilla”,   Belcore   in   “L’elisir d’amore”, Chansonette in der “Oberkra-
iner  Nachtigall”  und  Germont  in  “La  Traviata”.  Er  widmet  sich  dem  slowenischen  Volks-  und  Kunstlied, vor allem mit Novitäten, sowie der Kir-
chenmusik. Er trat mit dem Symphonieorchester der kroatischen nationalen Rundfunkanstalt RTV Zagreb, dem Symphonieorchester Pécs (Ungarn), dem Symphonieorchester Camerata Labacensis - Ljubljana, dem TU- Orchester Wien, der Filarmonia Veneta (Treviso, Italien) und der Filarmonia Venezia auf. Er gastierte in Österreich,  Italien,  Frankreich,  Australien,  Ungarn, Deutschland und Japan.  Vier  Jahre  lang  war er Mitglied des berühmten Slowenischen Oktetts. Er nahm eine CD mit slowenischen Volksliedern auf und ist Gründer des Küstenländischen internationalen Musikfestivals in Ajdovščina.