Figaro d.o.o.
Kulturno Turistična Agencija
Lokavec 173
5270 Ajdovščina, SLO

Tel: +386 01 4315 209
Fax: +386 01 2322 668
Gsm: +386 041 645 721
haluda@siol.net

Dogodki

SAKRALNI KONCERT V CERKVI SV. MARTINA NA TEHARJEH 24.MAJA 2013 OB 20,00

24.05.2013

CERKEV TEHARJETeharje so bile sprva podružnica žalske pražupnije in z njo dodeljene leta 1256 stiškemu samostanu. O stari teharski župniji ni nobenega poročila, vemo le, da je le-ta leta 1528 že imela župnika in dva kaplana, kot župnija pa je omenjena 1545. Na področju tedanje župnije je bilo pet cerkva: župnijska cerkev sv. Martina in cerkve sv. Štefana, sv. Ane, sv. Lovrenca in sv. Janeza. Cerkev sv. Štefana je stala na kraju sedanjega krožišča na Teharjah. Med vojno je bila zadeta v letalskem napadu, po vojni (1958) pa so jo porušili. Zvonik je ostal do leta 1974. V spomin na cerkev sv. Štefana je v krožišču postavljen obelisk s kipom prvega krščanskega mučenca sv. Štefana, ki je obdan s kamenjem. Na stranicah obeliska se nahajajo krajevni simboli: teharski grb, posnetek teharske zastave in sodniško žezlo, ki spominja na nekdanjo pravico do lastnega sodstva v kraju.
Na mestu sedanje župnijske cerkve sv. Martina je do začetka 20. stoletja stala stara cerkev sv. Martina, ki so jo podrli, saj je bila premajhna. Leta 1906 je bil blagoslovljen temeljni kamen za novo cerkev, ki so jo zgradili leta 1907, posvetili pa leta 1908. Cerkev je bila v celoti obnovljena leta 2007 v pripravi na praznovanje stoletnice njene posvetitve.

Po drugi svetovni vojni je število prebivalcev v Celju zelo naraslo, zato so nastajale nove župnije; leta 1960 sta nastali župnija sv. Cecilije in župnija sv. Jožefa, ki jima je pripadlo del župnije Teharje; leta 1975 je bila med Vojnikom in Teharjami ustanovljena župnija Ljubečna; leta 1997 pa se je iz teharske župnije odcepila podružnica sv. Lovrenca nad Štorami (Kompole) in postala samostojna župnija s 1500 prebivalci. Župnija sv. Martina šteje danes okoli 3500 duš in obsega naselja Krajevne skupnosti Teharje in tudi del občine Štore.Zdravko Perger - Bariton

Zdravko Perger slika 2011

Tadej Horvat - orgle
Tadej Horvat 3

Zoran More - dramski igralec

zoran more

gledališki list 2013 skr. kon.1
gledališki list 2013 skr. kon.2

 

                          PROGRAM:

Alessandro Stradella: Aria da chiesa - Pietá Signore
Georg Friedrich Händel: O, mio Signor
Luigi Luzzi: Ave Maria

Franz Xaver Engelhart: Dajte mi zlatih strun
Peter Jereb: Mirno nam plove čolnič življenja
Lojze Mav: Mati moja, venec pletem

Charles Gounod: Ave Maria
César Franck: Panis angelicus
Georges Bizet: Agnus DeiPOSNETKI IZ YOUTUBE